Historisch Archief Beltrum

Zoek

De Blenke 1995

De

Blenke

1995

De Blenke 1995

“de Fiscus” (3e)

Elke ondernemer is verplicht een aangiftebiljet in te vullen. Het komt vaak voor dat achter de rug van de belastinginspecteur gefraudeerd wordt. Het zogenaamde zwart geld circuit.
De belastingambtenaar zal door controle van de boeken en bescheiden eventuele malversaties op moeten sporen.
De ondernemer krijgt daarbij het gevoel dat hij figuurlijk wordt uitgekleed en dat zijn privé gebeuren grondig wordt doorzocht.
Bij eventuele fraudezaken wordt veelal de FIOD ingeschakeld en loopt men kans achter de tralies te komen.

#

Juryverslag

???

1969