Historisch Archief Beltrum

Search

Salomons 1979

Salomons

.

1979

Salomons 1979

“De geboren luchtvaart” (12e)

Op deze wagen is uitgebeeld de eerste bemande vlucht van Pilâtre de Rozier. Voorgaande pogingen zijn gedaan met dieren en deze zijn uitgebeeld op de ballon. De ballon ging omhoog maar was met kabels aan de grond verankerd. De ballon werd opgehangen aan 2 palen en vervolgens ontleende de ballon zijn stijgkracht aan warme lucht, opgewekt door vuur.

#

Juryverslag

Hoewel het geheel blijkbaar goed doordacht was,kwam het er toch niet uit.
Er was sprake van weinig variatie. De functie van de muur met poort achterop de wagen. was niet duidelijk. De verhoudingen kwamen niet gunstig over.
De ballon op zich was goed, even als de symbolen erop. Waarom de menselijke figuren niet van bloemen gemaakt?
Op zich een goede poging, maar tegenvallend, vooral door gebrek aan variatie.