Historisch Archief Beltrum

Zoek

Lintvelde 1978

Lintvelde

.

1978

Lintvelde 1978

“De Chimaira en Pegagos” (1e)

Verhaal volgens Griekse mythologie, waarin de jonge prins Bellerophon de gevaarlijke opdracht krijgt de Chimaira, een vuurspuwend gedrocht met een leeuwenkop en een drakenstaart, te doden. Zittend op de rug van het gevleugelde paard Pegasos die hij met een gouden bit en teugels bedwongen heeft, vliegt hij vanuit de wolken op het monster af. Op de punt van zijn lans heeft Bellerophon een klomp lood om dit in de leeuwenmuil te stoten, en dood zo de Chimaire. Later wilde Bellerophon naar de berg Olympus om zich bij de god Zeus, voorgesteld als een grote gebaarde man met een bliksemschicht in de hand, te voegen.

#

Juryverslag

a)      Voorstelling en de uitwerking daarvan:

De uitbeelding van de voorstelling is uitstekend. Een moeilijk onderwerp om uit te beelden. Destemeer zijn wij getroffen door de gedurfde en ons inziens geslaagde aanpak. Een subliem gecreëerd wolkendek met opduikend paard achter de draak was ten opzichte van het geheel wat aan de schrale kant. Een zichzelf voortbewogende, en daardoor maximale en onbelemmerde aandacht naar zich toetrekkende, voorstelling.

b)      Afwerking en vlakverdeling:

Een perfecte afwerking van de vaak grillig gevormde vlakken en armen. Het gebruik van een andere kleur voor de wat schriel uitgevallen draak had wellicht positiever effect gegeven, De vuurspuwende staart doet wat onwezenlijk aan.

c)      Algehele indruk en werkzaamheden:

Een gedurfde creatie met een hoge moeilijkheidsgraad, voortreffelijk ………. ………afgewerkt. De wagen zelfrijdende maken was een uitstekend idee en de daarmee beoogde maximale aandacht is beslist verkregen. Proficiat.