Historisch Archief Beltrum

Zoek

Salomons 1985

Salomons

.

1985

Salomons 1985

“Triomffi della tarocchi” (6e)

Deze wagen toont U de 22 troefkaarten van het 78 kaartende tellende, eeuwenoude Tarokspel. Dit spel dat vroeger een gewoon kaartspel was wordt tegenwoordig veel gebruikt voor de waarzeggerij.
Deze 22 troefkaarten, de grote Arcana, beschrijven de psychologische ontwikkeling in de mens. De dwaas, de nulkaart opent de wagen. De wereld, kaart 21 is achterop de wagen groot afgebeeld. Hiertussen vindt men de andere 20 kaarten, optedelen in de wereldlijke serie, kaart 1 t/m 7, de zelfontdekking, kaart 8 t/m 14 en de grote reis, kaart 15 t/m 20. Deze series hebben resp. betrekking op; bewuste, onderbewuste, bovenbewuste van de mens.
De uit de waarzeggersbol stekende handen geven op deze manier het volledige toekomstige levenspad via de Tarok.

#

Juryverslag

???

1969