Historisch Archief Beltrum

Zoek

Ludgerschool

In 1917 zet Koningin Wilhelmina en de ministers van Justitie en Onderwijs hun handtekening onder de nieuwe onderwijswet van minister J. Th. Visser. In de nieuwe onderwijswet krijgt het bijzonder onderwijs dezelfde vorm van financiering als het openbaar onderwijs. Drie jaar later, in 1922, krijgt het zijn beslag in de grondwet. Omdat de openbare school in Beltrum aan de nodige reparatie toe is en niet meer voldoet aan de eisen des tijds en er op de school hoofdzakelijk katholieke kinderen zitten wordt het plan geboren om een nieuwe R.K. school te bouwen. Het kerkbestuur en tevens schoolbestuur neemt hiervoor de taak op zich.

 

Het schoolbestuur koopt ook al vast twee woningen van de gemeente aan om die als onderwijzerswoningen te gebruiken. Daarmee hoopt men gemakkelijker leerkrachten te kunnen aantrekken. Op 5 december 1921 wordt de school met 6 lokalen geopend. De school heet: R.K. Lagere School. Dhr. Nelissen wordt benoemd tot hoofd van de school. De school telt dan 174 leerlingen. Het is een gemengde school, dus jongens en meisjes zitten bij elkaar in de klas.
De R.K. Lagere School wordt in 1929 gesplitst in een Jongensschool en Meisjesschool. Ze blijven in hetzelfde gebouw gehuisvest. De heer Reijnders wordt hoofd van de jongensschool en juffrouw van Hoek wordt benoemd als hoofd van de meisjesschool. Tussen de jongens en meisjesschool wordt een scheidingswand geplaatst.

 

In de oorlogsjaren gaan de kinderen toch naar school. We weten dat de school door de Duitsers is gevorderd van 15 oktober 1944 tot 31 maart 1945. Hierna namen onze geallieerden de school in gebruik tot 20 april 1945. Op 26 maart 1945 wordt de school door een bom getroffen en het huis van de familie Harbers brandt af. Op school ontstaat er een flink gat in de buitenmuur en enkele binnenmuren worden weggeslagen. Er is bovendien veel schade aan het interieur aangericht. De leermiddelen gaan grotendeels verloren, inclusief het natuurkundemateriaal. Veel schoolbanken die overgebracht zijn naar een loods van de A.B.T.B. worden door de Duitsers ontdekt en als brandhout gebruikt. De overgebleven banken worden vernield. Het tegelplateau bij de school dat dienst doet als terrein voor lichamelijke oefeningen wordt later door de Engelsen totaal vernield. Tanks en andere voertuigen maken er een woestenij van. De school wordt tijdens de schoolbezetting door het leger ondergebracht in diverse cafés. Om de ruimten in de cafés warm te houden moeten de kinderen soms houtblokken voor de kachels meebrengen. Ook zijn er diverse keren oefeningen voor het luchtalarm gehouden. Na de oorlog wordt de schade aan de school langzaam maar zeker hersteld. De ruimten die onbeschadigd zijn gebleven worden weer gebruikt.

In 1950 wordt de meisjesschool in verband met de groei van de VGLO met een lokaal uitgebreid. De meisjesschool krijgt in die tijd een keer veel meer meisjes, zodat de verhouding jongens meisjes scheef komt te liggen. Voor de goede verhouding worden er 10 meisjes op de jongensschool geplaatst, bij meester Wielakker in de klas. In de pauze en voor de handwerklessen gaan deze 10 meisjes naar de meisjesschool. Na twee jaar worden de 10 weer teruggeplaatst op de meisjesschool.
In 1955 constateert de inspecteur dat het VGLO gebouw in een deplorabele toestand verkeert. Er wordt een verzoek ingediend om een nieuwe school te bouwen. Maar dit verzoek wordt sterk afgeraden door de onderwijsinstanties. Men vindt het verstandiger en financieel beter om een nieuwe meisjesschool annex VGLO-school te bouwen. En dit plan wordt dan in 1960 werkelijkheid. Op 24 maart 1960 wordt de meisjesschool annex VGLO officieel geopend. De meisjesschool krijgt de naam: R.K. Meisjesschool en de VGLO: Immaculata. Het hoofd van de R.K. Meisjesschool wordt Zr. Johanna Baptista en Zr. Theodula wordt hoofd van de VGLO.
De R.K. Meisjesschool heeft 5 lokalen. Het leerlingenaantal groeit snel en er is meteen al ruimtegebrek. Mevr. Wijnen moet met haar klas 3 uitwijken naar de jongensschool en een jaar later verhuist Corrie de Marie met haar klas naar de lerarenkamer. In 1964 wordt er een lokaal bijgebouwd. In 1966 telt de R.K. Meisjesschool 218 en de R.K. Jongensschool 236 leerlingen.

 

Bij de start van het schooljaar 1965-1966 worden de nieuwe eerstejaars kinderen in drie groepen verdeeld. Één groep komt in R.K. Meisjesschool en twee groepen worden op de R.K. Jongensschool ondergebracht. Een nieuwe school stichten is dan voor het bestuur de beste optie. In het begin van het schooljaar 1966-1967 wordt Joop Robbe benoemd als hoofd van de nieuwe derde school. De leerlingen worden nu volgens alfabet ingedeeld. De beide scholen worden zo langzamerhand weer gemengd. Een eerste klas van de R.K. Jongensschool komt in de tweede klas van de Lebuïnusschool. De Lebuïnusschool begint met een 1e en 2e klas. De R.K. Meisjesschool heet nu voortaan: Willibrordschool en de R.K. Jongensschool: Ludgerschool.

 

In 1973 is Zuster Johanna Baptista nog 5 jaren verwijderd van haar pensioen. Het aantal geboortes heeft zich de afgelopen jaren wat gestabiliseerd tot een 40 à 45 kinderen: te weinig om 3 scholen in stand te houden. Er wordt dus gefuseerd en op 10 september 1973 worden Ludger en Willibrord samengevoegd. De Ludgerschool trekt in bij de Willibrordschool aan het Mariaplein en de Jenaplanschool gaat naar het oude schoolgebouw aan de Meester Nelissenstraat. De school heet dan: Ludger-Willibrordschool o.l.v. George Jansen.
In 1978 verlaat Zuster Johanna Baptista als laatste zuster het Beltrums onderwijs. Bovendien wordt de Willibrordschool opgeheven en de school heet nu voortaan: Ludgerschool. George Jansen blijft hoofd van deze school met een nieuwe naam.

 

1985 start de invoering van de basisschool (de kleuterschool werd geïntegreerd in de lagere school) en de school wordt nu voortaan Basisschool Ludger genoemd.

 

In 2000 wordt de Ludgerschool ingrijpend gerenoveerd voor een bedrag van 1,25 miljoen. Een nieuwe verwarmingsketel, radiatoren, nieuwe kunststof kozijnen, een binnen verfbeurt, vervanging buitenriolering, fietsenstalling, speeltoestellen en een nieuwe speelplaats zorgen samen voor deze kostenpost. Tijdens de bouw worden de groepen 4 tot en met 8 ergens anders gehuisvest. De verbouwing begint in februari en op vrijdag 20 oktober keren ze terug. De verbouwing heeft zo toch bijna negen maanden geduurd.

 

In augustus 2011 gaan de ‘Ludgerschool’ en ‘Het Tweespan’ fuseren en gaat deze fusieschool verder onder de naam ‘De sterrenboog’.

Bron: Meeste informatie en teksten komt uit het boek ‘Van ganzenveer tot toetsenbord’.