Historisch Archief Beltrum

Search

Salomons 1984

Salomons

.

1984

Salomons 1984

“Coupe de salomons” (3e)

Coupe de Salomons is de ijsfantasie van de gelijknamige wagenbouwgroep. Hierin wordt de verrijzenis getoond van een fantasiekasteel op één der polen van de aarde. Deze verrijzenis wordt nieuwsgierig gade geslagen door de salomonswalvis, maar doet de aanwezige pinguïns het hazepad kiezen.
Daarom is de naam op twee manieren uit te leggen. Ten eerste kan dit vertaald worden als een salomonsijsco. Een andere, letterlijke, vertaling van coupe is: “aanslag”. In dit geval een aanslag van de salomonswalvis op het voor hem vijandige kasteel.

#

Juryverslag

???