Historisch Archief Beltrum

Zoek

Klunt 1978

Klunt

.

1978

Klunt 1978

“De bijbel in de vroege middeleeuwen” (5e)

Meer dan ooit staat in deze tijd van zakelijkheid en realisme de bijbel in de belangstelling. Bijbelstudie is aan de orde van de dag. De T.V. heeft wekelijks de schijnwerpers op de bijbel gericht i.v.m. opgravingen, nieuwe standpunten, discussies t.a.v. bijbelse gebeurtenissen en hun achtergronden. Dat het beeld van het Boek der Boeken mede bepaald wordt door de kultuur waarin de mens leeft, spreekt voor zich. Absolute hoogtepunten in de geschiedenis van de weergave van Gods Woord wat betreft verluchting en versiering (miniaturen!) vinden we in de vroege middeleeuwen en wel in de invloedsfeer van Merovingische- en Karolingische- en Ottoonse periode (vanaf 7e eeuw tot eind 11e eeuw). De bouwers van deze bloemenwagen hebben getracht iets van de mysticiteit en het nog ongeschokte geloof in de hemelse heerlijkheid van de vroege middeleeuwen verwoord in de evangeliariums, aan 20-eeuwse nuchtere toeschouwers mee te geven.
Het opengeslagen boek geeft 2 afbeeldingen weer: Links: de evangelist Mattheus, een afbeelding uit de school van Canterbury ca. 750 jaar na Christus; Rechts: dit fraaie handschrift is Merovingisch en stamt uit de 7e eeuw. Het Scripttorium (= de ruimte in klooster waar de handschriften door monniken vervaardigd werden) is afkomstig van een nog bestaand poortgebouw van de oudste gevonden Germaanse kerkvorm n.l. de kloosterkerk van Lorsch, gesticht in 763 na Christus.

#

Juryverslag

a)      Voorstelling en de uitwerking daarvan:

De bijbel kreeg in deze voorstelling de aandacht welke de bouwers zich gewenst hadden. Een voortreffelijke weergave van het boek der boeken, compleet met de eenvoud-uitstralende schrijvende monniken.

b)      Afwerking en vlakverdeling:

De afwerking was correct en de uitbeelding eveneens. Jammer was dat het geheel te kort, te gedrongen, was opgebouwd. De bijbel in totaliteit was te zwaar in vergelijking met de rest van de wagen. Als deze voorstelling was gebouwd op een wagen van de lengte van wagen 1 zou het geheel waarschijnlijk toch wat beter tot zijn recht zijn gekomen.

c)      Algehele indruk en werkzaamheden:

Een prachtige wagen, voortreffelijk uitgewerkt idee, fijne kleurencombinatie, echte een wat te gedrongen opbouw, desalnietemin een geweldige indruk makend.