Historisch Archief Beltrum

Zoek

Losse Flodders 2021

Losse

Flodders

2021

Losse Flodders 2021

“Raddraaiers” (10e)

Al bijna 2 jaar hangt de hele wereld op zijn kop door een stel rondhangende raddraaiers…

#

Juryverslag

 • Als je aan kwam rijden, gaf het een leuke eerste indruk met de bewegende vleermuizen.
 • De jury is van mening dat de titel van de wagen lastig te begrijpen was. Het leek te ver gezocht.
 • Men constateerde dat de wagen niet gereed was voor de beoordeling van de juryleden op het afgesproken tijdstip. Dat werd als jammer ervaren, maar heeft niet de beoordeling beïnvloed.
 • Er werden beschadigingen aan de wagen geconstateerd die niet nodig waren.
 • De jury is van mening dat de uitgebeelde vleermuizen min of meer cartoon-vleermuizen waren. Dat vonden ze jammer. Bovendien sloot de vormgeving niet aan bij wat de boodschap op de wagen was, aldus de jury. Juist doordat de vleermuizen van ‘cartoonesk’ lijken, worden zij wellicht grappiger dan bedoeld. De titel doet immers anders vermoeden.
 • De uitgebeelde beweging van de vleermuizen was prima ingeregeld. Een sterk punt.
 • De jury vindt dat de kop van de voorste vleermuis duidelijker had gekund. Bovendien is de jury van mening dat de grote gele vlakken stoorden. Bovendien leek de kleurovergang op de wagen erg hoekig.
 • De rotspartij/grot had geen gelukkige kleurkeuze, ook niet in lijn met de kleur op de rest van de wagen.
 • Men had het mooi gevonden als de vleermuizen in het middendeel van de wagen ook bewegingen hadden kunnen maken. Dit geldt feitelijk ook voor de vleermuizen op het achterste deel.
 • De jury is van mening dat de neuzen van de vleermuizen teveel op varkensneuzen lijken.
 • Er is geen ‘nuance’ in de wagen aanwezig. Dat werd als jammer ervaren.
 • De jury is van mening dat de relatie met Covid veel duidelijker had gekund, b.v. door gebruik van virusbollen of mondkapjes. De gele vlakken hadden daarvoor gebruikt kunnen worden.