Historisch Archief Beltrum

Zoek

Lintvelde 2009

Lintvelde

.

2009

Lintvelde 2009

“Ingewikkeld” (10e)

Het is één van de grootste ergernissen van de Nederlander; de enorme regeldruk die er heerst.

Er kan zich geen voorval voordoen of er is wel een overheidsinstantie die meent het te moeten reguleren. De regelzucht is zo groot, dat men verstrikt raakt in een web van regels waar geen doorkomen aan is. Vergunningen, belastingen, hinderwetgeving, Europese regelgeving, kilometerheffing…
Alles lijkt aan banden te moeten liggen. Het is om gek van te worden.
Moet het nou allemaal zo INGEWIKKELD ?

#

Juryverslag

???