Historisch Archief Beltrum

Search

Klunt 1982

Klunt

.

1982

Klunt 1982

“Schilderkunst” (4e)

Het als kunst met behulp van kleuren weergeven van concrete en/of abstracte beelden op vlakken.
De concrete beelden kunnen rechtstreekse afbeeldingen zijn of deze op een persoonlijke manier benaderen; de abstracte beelden lijken meer op ornament en/of geven een geheel eigen, met niets te vergelijken beeld, een rechtstreekse, niet in vormentaal gegoten uitdrukking van het door de kunstenaar beleefde. Beide gebieden staan in nauwe betrekking tot elkaar en lopen in elkaar over. Tussen tekenkunst, grafiek en schilderkunst is in dit opzicht geen verschil, al zijn er wel verschillen van technische aard.
We laten een drietal schilderijen zien, namelijk Rembrandts Nachtwacht, een bijna exacte copie van hoe de nachtwacht er heeft uitgezien. Picasso’s Guernica, een schilderij dat de gevoelens van Picasso over de oorlog weergeeft. Tenslotte Poes met Vogeltje van Karel Appel; weer een andere benadering en beleving van de schilderkunst.
Zo heeft iedere schilder en elke persoon zijn eigen benaderings- en belevingswijze. Het oog is het zintuig waarmee wij waarnemen en het schilderspalet is een hulpmiddel en gereedschap van de schilder, die er de kleuren op uitstrijkt om deze door middel van het penseel op het doek aan te brengen.

#

Juryverslag

???