Historisch Archief Beltrum

Zoek

Klunt 1979

Klunt

.

1979

Klunt 1979

“De grondleggers van de gouden eeuw” (3e)

In de 17e eeuw wedijverde een nieuwe macht Frankrijk en Engeland voor de leidende plaats in West-Europa : Nederland. De Republiek der 7 verenigde Nederlanden werd in de loop van de 17e eeuw een van de invloedrijkste landen van de wereld. Omstreeks 1700 was onze koopvaardijvloot heel wat groter dan die van de Franse en Engelse handelsvloot samen.
Na de stichting van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie en de Nederlandse West Indische Compagnie veroverde Holland een groot overzees rijk. De namen van grote zeevaarders als Maarten Tromp en zijn zoon Cornelis, Michiel de Ruiter en Piet Hein, waren op alle zeeën en oceanen bekend. Gedurende deze Gouden Eeuw bereikte de Nederlandse Schildersschool haar hoogtepunt met het werk van Rembrand, Frans Hals en Jan Vermeer. Nederlandse steden als Antwerpen en Amsterdam werkten zich snel op tot belangrijkste centrums van wereldhandel en welvaart.

#

Juryverslag

Een knap stuk werk met bijzonder goede details. Op een keurige manier Werd het koud-zakelijke van die tijd nl. hard werken en geld verdienen, in diverse taferelen uitgebeeld.
Er was sprake van veel werkzaamheid. Toch ontkwam de jury niet aan de indruk dat deze taferelen onvoldoende een geheel vormden. Misschien was de wagen niet geheel klaar, speelde tijdgebrek een rol. Te denken valt hierbij bijv. aan het uithangbordje van de goudsmid, dat er zo niet bijpaste.
Ondanks deze opmerkingen een knap stuk werk en een van de toppers.