Historisch Archief Beltrum

Search

Dorpsstraat 2009

Dorps-

straat

2009

Dorpsstraat 2009

“Call of duty” (11e)

In de Romeinse tijd vochten vele Romeinen in naam van Caesar, in de 18e eeuw streden de Fransen in naam van Napoleon Bonaparte; de Amerikaanse Onafhankelijkeheidsoorlog, de Vietnamoorlog, de Wereloorlogen… Duitse soldaten die streden ´für das Dritte Reich´… Duizenden soldaten streden en strijden overal ter wereld voor land en vaderland: Uit vaderlandsliefde, uit plichtsbesef of omdat ze domweg geen keus wordt of werd gelaten: a call of duty…

#

Juryverslag

???