Historisch Archief Beltrum

Zoek

Dorpsstraat 1982

Dorps-

straat

1982

Dorpsstraat 1982

“Prometheus en Pandora” (2e)

Bij de grieken steelt Prometheus het vuur. Met de stengel van de reuzenvenkel gewapend toog hij naar de zon om het vuur te stelen. De woede van Zeus is zo groot, dat hij zowel de mensen als Prometheus met de zwaarste straffen slaat die de oppergod maar bedenken kan.
Op bevel van Zeus schiepen de goden Pandora, zij werd als eerste vrouw naar de aarde gezonden met een doos vol gaven en kwalen. Toen zij die opende vlogen die over het mensdom uit, alleen de hoop – het anker – bleef op de bodem achter. Prometheus werd vastgebonden aan de zuil die de hemelkoepel schraagt. Daar hoog in de lucht tussen hemel en aarde hing Prometheus. Elke dag kwam de adelaar van Zeus om hem stukken uit zijn lever te scheuren.

#

Juryverslag

Juryverslag

Als blikvanger, ook rijdend, een prima wagen die erg interessant is en met een grote moeilijkheidsfactor. (Mythologie is erg moeilijk)
De wagen voldoet niet aan de verwachtingen die gewekt zijn. De bouwers hebben zelf een voorstelling van een stuk tekst gemaakt en op onderdelen zit men er wel naast. Teveel aandacht wordt wordt door verkeerd onderdeel gevraagd. De bouwers hebben er kennelijk zelf niet goed raad mee geweten.
0p de wagen moet uitgebeeld worden wat omschreven is.
De gekozen kleuren zijn erg mooi en de compositie is goed. Het uit te beelden onderwerp is niet geheel geslaagd. De zon wordt gemist; het is een satelliet of een stijdknots,terwijl deze het vlammende middelpunt had moeten zijn.
Wat zijn de gaven en waar zijn ze? Wat beelden de handen uit?
De mensuitbeelding is goed. Achter het forse gedeelte van de wagen komt nog een stuk. Dit valt echter in het niet. Het achterdeel had een aparte wagen kunnen zijn.
Zeus springt hieruit goed naar voren. De adelaar is een opgehangen, dode vogel.
Klassering: 2x 1e plaats

2x 2e     “
1x 2/3e  “
1x 5/6e  “
1x 6e     “
1x 6/7e  “