Historisch Archief Beltrum

Zoek

De Vikings 1982

De

Vikings

1982

De Vikings 1982

“De schepping” (12e)

Wij “De Vikings” hebben geprobeerd De Schepping uit te beelden volgens het oude testament. (Genesis).
Hierin staat beschreven dat “De Schepping” zeven dagen in beslag nam.

 

Eerste dag: God sprak: “Er moet licht zijn”. En Hij scheidde het licht van de duisternis.

 

Tweede dag: God sprak : “Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere”. Het uitspansel noemde God hemel.

 

Derde dag: God sprak: “Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt”.
God sprak de derde dag verder: “Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen”.

 

Vierde dag: God sprak: “Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden”.

 

Vijfde dag: God sprak: “Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf”.

 

Zesde dag: God sprak: “Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort, tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten”.
God sprak de zesde dag verder: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend”.

 

Zevende dag: De rustdag.
Voldaan nederkijkend op zijn scheppingswerk, zag God dat het goed was!

 

P.S. Jammer is het dat door de schepping het voorste gedeelte van de wagen een lege indruk achterlaat. Maar in het begin was er zo weinig!

#

Juryverslag

Een wagen met een mooi en dankbaar maar erg moeilijk onderwerp en die het in het park beter deed dan op de weg.
De voorkant van de wagen vraagt weinig aandacht, men weet niet wat er aankomt. Het onderwerp is moeilijk te vatten voor de toeschouwers.
De zeven taferelen komen er niet uit en kunnen ook moeilijk in elkaar overlopen. Door de veelheid van uitbeeldingen die men heeft willen bereiken is men niet geslaagd. Misschien had elk tafereel in een verschillende kleur kunnen worden uitgewerkt?
Historisch gezien klopt het ook niet: de zondeval is hier geweest getuige de toch wel opvallende aanwezigheid van Eva en Adam. De vredigheid van het paradijs was hierna weg.
Aan de wagen is veel werk besteed, zeker aan details. Zo zijn onderdelen als de krokodil en de schildpad erg goed.
In andere onderdelen zijn lelijke kleuren aanwezig; misschien doordat er teveel verschillende kleuren gebruikt zijn.
Rijdend komt de wagen enigszins flets over.
Een idee van de jury: rond de overziende God alle dagen uitbeelden.
Nog een opmerking: God had geen persoon moeten zijn; de persoon hier had iets voor een symfonie kunnen zijn.
Klassering: 1x 2/3e plaats

1x 5e        ”
1x 7e        “
1x 8e        “
1x 9/10e   “
1x 10e      “
1x 13/14e “
1x 14e      “